top of page

מחירון פריטים יד שנייה

 

זהו מחירון ייחודי לפריטים של יד שנייה. הוא נועד ללקוחות הזקוקים לפינוי דירה, שהחליטו על מכירת תכולת הבית. מחירון פריטים יד שנייה הוא היחיד שחושף את המחירים שתוכלו לקבל עבור תכולת הבית, בעת פינוי דירה. אלו המחירים שאותם אמור לשלם לכם קונה התכולה, שהוא בדרך כלל סוחר. למחיר הסופי ללקוח בחנות של פריטים יד שנייה, אין משמעות, כיוון שפער המחירים בענף זה גדול. מחירון פריטים יש שנייה נועד לנוחות הלקוחות, והוא משמש להערכה כללית בלבד. פריטים יוצאי דופן ומצב מעולה, מחירם יהיה מעל לרשום במחירון הפריטים, וכמובן שפריטים במצב גרוע, מחירם יהיה נמוך יותר. מחירון פריטים יד שנייה אינו מהווה תחליף להערכה מוסמכת המתבצעת על ידינו בבית הלקוח. מטרתו לתת לקהל לקוחותינו מושג כללי על מחירי פריטי יד שנייה שהם מעמידים למכירה.

במחירון פריטים יד שנייה מופיעים חפצים וסוגי ריהוט נפוצים ונדירים כאחת. בעת פינוי דירה ומכירת תכולת הבית, יימצאו בכל בית כמעט, מצלמות ישנות, מטבעות ושטרות ישראל מהעבר, כלי נחושת, כלי זכוכית, ריהוט ולפעמים כלי כסף. ריהוט עתיק, ריהוט דמשק, שטיחים יקרים, שטרות מתקופת המנדט וירושות המכילות אוספים, הם פריטים יותר נדירים. אנחנו מתמחים בפינוי כל דירה, ותשלום המחיר המירבי שאותו ייקבל הלקוח עבור תכולת הבית.

שירות נוסף עבור לקוחותינו: אנו מטפלים בהכנסת פריטים נדירים למכירות פומביות בחו"ל. המדובר בפריטים יד שנייה איכותיים ונדירים ובציורים ופסלים שהסיכוי למכור אותם בארץ במחיר הוגן, הוא קלוש. 

bottom of page