top of page

מכירות מיידיות של פריטים שהוערכו עבור לקוחות

*המכירה מתבצעת ללא עמלות קנייה

זמינים תמיד: 052-2347063

mymay282@gmail.com

 הפריטים המוצעים למכירה הם פריטים של לקוחות שבוצעה עבורם הערכה

חשוב לדעת: איננו לוקחים עמלה עבור תהליך המכירה*

  תיאור הפריטים, מצבם והמחיר המבוקש ע"י הלקוחות יימסרו למתעניינים  

התשלום מתבצע ישירות מהקונה למוכר 

פריטים למכירה מיידית

SH005.jpg

SH005

SH018.jpg

SH018

SH036.jpg

SH036

SH007A.jpg

SH007A

SH019.jpg

SH019

SH038.jpg

SH038

SH010.jpg

SH010

SH021.jpg

SH021

SH043.jpg

SH043

SH011C.jpg

SH011C

SH025.jpg

SH025

SH044.jpg

SH044

SH014.jpg

SH014

SH035.jpg

SH035

SH046A.jpg

SH046A

SH047.jpg

SH047

bottom of page